Dış Ticaret Program Başkanı Öğr. Gör. Dr. O. Barbaros KEMER

 

Öğr. Gör. Dr. Osman Barbaros KEMER

 e-mail: obarkemer@hotmail.com

 Bölümü: İktisadi ve İdari Programlar Bölümü

 Programı: Dış Ticaret

 

Eğitim:

 • Doktora :1989-1997 Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD
 • Yüksek Lisans :1987-1989 Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kalkınma İktisadı ABD
 • Lisans : 1983-1987 Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Verdiği Dersler:

 • Uluslararası İktisat
 • Dış Ticaret İşlemleri I – II
 • Uluslararası Taşımacılık
 • Dış Ticaret Mevzuatı
 • İhracatta Devlet Destekleri
 • Kambiyo İşlemleri
 • Mesleki Uygulamalar I – II

Yayınları:

KİTAPLAR:

 • Barbaros Kemer, Pratik Dış Ticaret Teknikleri Teori-Uygulama, Alfa Yayınları, Bursa 2003 .
 • Barbaros Kemer, Dış Ticaret Teknikleri Teori-Uygulama, Alfa Yayınları, Bursa 2005.
 • Barbaros Kemer, Bir Dış Ticaret Politikası Aracı İhracat Teşvikleri Teori-Uygulama, Alfa Yayınları, Bursa 2003.
 • Barbaros Kemer ve diğ., Sosyal Bilimler El Sözlüğü, ed.Erhan Arda, Alfa Yayınları, Bursa 2003.
 • Barbaros Kemer, Erhan Arda, Ansiklopedik İktisat ve Dış Ticaret Terimleri Sözlüğü, Savaş Yayınları, Ankara 2008.

MAKALELER:

 • Halil Seyidoğlu,Barbaros Kemer, Türkiye-AB Gümrük Birliği İlişkilerinde Uygulamanın Değerlendirilmesi 1996-1999, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,Cilt:16,Sayı:1-2, Yıl:2002.
 • Barbaros Kemer,Metin Güldaş, Türk Gıda Sanayiinin Uluslararası Rekabet Gücü , Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,Cilt:18,Sayı:1-2, Yıl:2004.
 • Barbaros Kemer, Nedir Bu Dış Ticaret?, Dış Ticaret Bülteni, Çınar Gümrükleme Hizmetleri Ltd.Şti. Yayını, Yıl:1, Sayı:10, Ekim 2002.

SEMİNERLER, SUNUMLAR,vb

 • Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler, T.C. İçişleri Bakanlığı Karacabey Kaymakamlığı, 1.Dönem Taşra Teşkilatı Personeli, Hizmet-İçi Eğitim Programı (24 Mayıs 2002),
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri, T.C Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu-Demirtaş Sanayiciler Derneği, Dış Ticaret Eğitimi (15 Ekim-14 Kasım 2001),der.Emine Koban, Alfa Yayınları,Bursa 2002. Dış Ticarette Ödeme/Tahsil Şekilleri ve Eximbank konularında bölüm yazarlığı)(Seminer Kitabı)
 • Dış Ticarette Ödeme/Tahsil Şekilleri, T.C Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu-Demirtaş Sanayiciler Derneği, Dış Ticaret Eğitimi (15 Ekim-14 Kasım 2001),der.Emine Koban,Alfa Yayınları,Bursa 2002.
 • Eximbank, T.C Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu-Demirtaş Sanayiciler Derneği, Dış Ticaret Eğitimi (15 Ekim-14 Kasım 2001),der.Emine Koban,Alfa Yayınları,Bursa 2002.
 • Uludağ Üniversitesi, Dış Ticaret ve Lojistik Topluluğu, Dış Ticaret Eğitim Semineri, 3 – 4 Mart 2007
 • Uludağ Üniversitesi, Dış Ticaret ve Lojistik Topluluğu, Dış Ticaret Eğitim Semineri, 15 – 16 Aralık 2007
 • Uludağ Üniversitesi, Dış Ticaret ve Lojistik Topluluğu, Dış Ticaret Eğitim Semineri, 29 – 30 Mart 2008
 • Uludağ Üniversitesi, Dış Ticaret ve Lojistik Topluluğu, Dış Ticaret Eğitim Semineri, 8 – 9, 15 – 16 Kasım 2008
 • Uludağ Üniversitesi, Dış Ticaret ve Lojistik Topluluğu, Dış Ticaret Eğitim Semineri, 26 Aralık 2010

İdari Görevler:

 • İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı
 • Dış Ticaret Program Başkanlığı
 • Staj, Eğitim, Sayım Komisyonu Başkanlıkları

Diğer Görevleri:

Web:

Adres: Uludağ Üniversitesi, Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu, Gemlik/Bursa

İlgi Alanları: Mesleki ve tarihi kitap okumak, klâsik ve hafif müzik dinlemek, bilârdo oynamak.

Kişisel bilgiler: Evli, 1 çocuk sahibi.